SORU : Bilanço usulüne tabi mükellefimin 2008 yılı dönem zararı 17.755,85.-TL'dir. Mükellefim rızayen matrah yazmamı söyledi. Matrah beyan edersem dönem zararını 2009 yılı kazançlarından indirim konusu yapabilirmiyim?

YANIT : Mükelleflerin, defter sonuçlarına göre oluşan kar veya zararın üstünde bir matraı beyan etmeleri mümkündür. (VUK md.378)
Bu durumda, o dönem zararını sonraki yıllarda indirim konusu yapmaları mümkün olmaz. Bu zarar, vergisi ödenmiş karla kapatılır veya kanunen kabul edilmeyen giderlere atılarak yok edilir.

NOT: Maliye Postası Dergisi 1 Temmuz 2009 ve 692 sayılı dergisinden alıntıdır.