V.U.K. 177/1 maddesinde satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarını; 177/2 maddesinde ise  177/1 bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıpta bir yıl içerisinde elde ettikleri Gayri safi hasılatı ifadesi ile iki kavramı ortaya koymuştur. 177/3 maddesinde ise her iki işin yani her iki kavramı içerisinde barındıracak şekilde  faaliyettin varlığı halinde 2 numaralı bentte yazılı   hasılatı kavramını kullanmaktadır.

 

Devamını oku...

28/02/2014 tarih ve 2014/5 sayılı genelgenin yayımı tarihi itibariyle 4(b) Bağ-kur kapsamında iken; hizmet akdine dayalı olarak kısmi süreli çalışmaları halinde kalan süreleri talep etmeleri halinde 4(b) Bağ-kur kapsamında hizmet süresi olarak değerlendirmeleri şartıyle tamamlama imkanı getirilmiştir.

 

Diğer bir ifadeyle 4 (b) bağ-kur kapsamında sigortalılığı devam ederken hizmet akdine dayalı 4/a kapsamındaki kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreler dışında kalan günlerini 4/b bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamlayabileceklerdir.

Evet Her Apartman ve Site yönetimleri Muhtasar beyanname vermek zorundadır. Ancak Bu zorunluluk ihtiyaç olduğunda kullanılırBu haller ise;

Devamını oku...

Bilinenlerin aksine apartman ve site yöneticilerinin tutması gereken defter sadece karar defteridir. Bunun haricinde Uygulama da Gelir ve giderlerin kayıt edilmesi için işletme defteri ya da yevmiye, kebir defteri tasdik edildiği görülmektedir. Oysa;

Devamını oku...

Anonim şirketlerin Yönetim kurulunda; ve  Limited şirketlerde müdürlük sıfatı tüzel kişi ortaklarda olan temsilciler 30 eylül 2012 tarihine kadar istifa ederek YTTK göre yeniden seçim veya atama yapıldıktan sonra tescile müteakip görev yapabileceklerdir.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...