Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 15/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı BKK. nın uygulamasına ilişkin 2012/1 sayılı uygulama tebliği 20 Haziran 2012 tarih ve 28329 sayılı resmi gazetede yayınlandı.

Devamını oku...

Gıda işletmeleri, (Hayvansal gıdalar) dahilbu gıdaları ithal edenüretendepolayan, toptan ve perakende satışlarını yapan bütün işletmeler 31.12.2012 tarihine kadar illerindeki Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat ederek "Gıda İşletmesi Kayıt Belgesi" almak zorundadırlar. Aksi halde Üretim işletmelerine 10.000,00 TL bu ürünleri depolayan ve satışını yapanlara 5.000,00 TL diğerlerine ise 2.000,00 TL İdari Para Cezası verileceği ayrıca Bu işletmelerin faaliyetleri durdurulacak ve ellerindeki ürünlere el konularak mülkiyetleri kamuya geçirilecektirHadi buyurun ....

 

Devamını oku...

Maliye bakanlığı Seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarında otopark hizmeti veren mükelleflere 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC cihazları kullanma zorunlu getirmektedir.

Devamını oku...

31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrası 01/06/2012 tarihinden itibaren aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

Dernekler işletme hesabı esasına göre defter tutarlar. Ancak, kamu yararına çalışma statüsü bulunan dernekler ile yıllık brüt gelirleri beşyüzbin TL’yi aşan dernekler takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutarlar.” 

Devamını oku...

firmalar ihracatçı sıfatını nasıl kazanır? şirket mi olmak lazımBüyük deftere mi tabi olması lazımikinci sınıf işletmeler ihracatçı firma olabilir mi? Basit usulde vergi mükllefi olan işletmelerde ihracatçı firma olabilir mi? İhracatçı belgesi mi gereklidir? makalemizin konusu "Firmalar ihracatçı sıfatını nasıl kazanırlar?" olacaktır.

Devamını oku...

Daha Fazla İçerik...