Veraset yoluyla intikal eden arsa üzerine bina yapılıp konutların satılması halinde, işlem birden fazla olduğu ve arsa satışı değil konut satışı söz konusu olduğu için bu faalliyet ticari faaliyet kapsamında değerlendirilir. Bu halde inşaat ruhsatı alındığı tarihte mükellefiyet tesis ettirilmelidir.

              Eğer Veraseten iktisap edilen arsanın aynen satılması halinde hem ticari kazanç hem de değer artış kazancı doğmaz. (GVK Mük.Mad.80/6)