V.U.K. 177/1 maddesinde satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satan ve yıllık alımları tutarını; 177/2 maddesinde ise  177/1 bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşıpta bir yıl içerisinde elde ettikleri Gayri safi hasılatı ifadesi ile iki kavramı ortaya koymuştur. 177/3 maddesinde ise her iki işin yani her iki kavramı içerisinde barındıracak şekilde  faaliyettin varlığı halinde 2 numaralı bentte yazılı   hasılatı kavramını kullanmaktadır.

 

 

Lokanta, pastane ve Kafe/Kahvehane işletmeleri satın aldıkları malları olduğu gibi ya da işledikten sonra içerisine imalat ve pazarlama, sunma hizmeti işçiliklerini de dahil ederek yukarıda tarif edilen her iki kavramı da kapsayan mal veya hizmeti sattıklarından Hizmet işletmeleri olarak değerlendirilmelidir. diye yorumluyordum. Ancak  Gelir İdaresi Başkanlığınca verilen 25.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.67.15.01.2012.VUK.177-23 sayılı özelge ile kahvehane işletmelerinin, satın aldıkları malları işledikten sonra satan mükellef gurununa dahil olduğu belirtilmiş olduğunu öğrendikten sonra alım-satım işletmeleri/ aldıkları malları işledikten sonra satan imalat işletmeleri olarak değerlendirilmesi yönünde kanaatim oluşmuşturBunlara ilaveten, Otel, sinema, oyun salonları gibi işletmler de hizmet işletmeleri olarak değerlendirilmeleri gerektiği kanaatindeyim.