28/02/2014 tarih ve 2014/5 sayılı genelgenin yayımı tarihi itibariyle 4(b) Bağ-kur kapsamında iken; hizmet akdine dayalı olarak kısmi süreli çalışmaları halinde kalan süreleri talep etmeleri halinde 4(b) Bağ-kur kapsamında hizmet süresi olarak değerlendirmeleri şartıyle tamamlama imkanı getirilmiştir.

 

Diğer bir ifadeyle 4 (b) bağ-kur kapsamında sigortalılığı devam ederken hizmet akdine dayalı 4/a kapsamındaki kısmi süreli olarak çalışanlar bu süreler dışında kalan günlerini 4/b bendine tabi zorunlu çalışmaları ile tamamlayabileceklerdir.