Maliye bakanlığı Seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler ile yol kenarında otopark hizmeti veren mükelleflere 01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC cihazları kullanma zorunlu getirmektedir.

11/04/2012 tarihli 28261 sayılı resmi gazetede yayımlanan 69 seri nolu genel tebliğive 06/06/2012 tarihli 28315 sayılı resmi gazetede yayımlanan 70 seri nolu genel tebliği ile 69 nolu tebliğin ikinci ve ücüncü bölümlerinde değişiklikler yapmış. Yeni nesil ÖKC cihazları hakkında şu an iki tebliği ile yenir bir düzenlemeye gitmiştir.

 

Ayrıca Akaraykıt satış pompalarına bağlı ÖKC cihazları hakkında da EFT-POS Özellikli hale getirilmeleri konusunda da yeni bir düzenleme yapması beklenmektedir.

Her iki tebliğinin incelenmesinden Mükelleflere aşağıda sırlamaya çalıştığım yeni görev ve sorumlulukları getirmektedir.

1. Mükellefler ellerinde bulunan halen kullanmakta odluklar ÖKC cihazlarını 31/12/2015 tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya dek kullanabileceklerAncak 01.01.2016 tarihinden itibaren mali hazfazı dolmamış olsa dahi bu ÖKC cihazları yerine 01.01.2016 tarihinden itibaren kurulmuş çalışabilir halde EFT-POS özellikli yeni cihazları kullanmaya başlamak zorundadırlar.

2. 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere elindeki eski model ÖKC cihazlarından hafızası dolmuş olanlara yeni hazfıza takılmayacak, Bu cihazlar 60 nolu genel tebliği 4 bölümdeki hükümlerine göre hurdaya ayrılacakyerine mükellefler EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC cihazı satın alarak kullanmaya başlayacak

3.Yol kenarlarında otopark hizmeti veren mükellefler ile faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler  01/07/2013 tarihinden itibaren EFT-POS özelliği olan yeni nesil ÖKC cihazları kullanmak zorundadırlar.

4. Eski nesil (öncekiÖKC cihazları satanlar ellerindeki bu cihazları 31.12.2015 tarihine kadar satabileceklerdir(Tabiki talep bulabilirlerse :))

   69 Nolu tebliğin birinci bölümünde ise EFT-POS özellikli yeni nesil ÖKC cihazların teknik özelliklerinden bahsetmiştir. Bu özelliklerden mükellefleri ilgilendiren bazıları da aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

1.Yeni nesil ÖKC cihazları iki bölümden oluşmaktadır. Birincisi EFT özelliği diğeri POS özelliği. Bu özelliklerinden dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı mükellefin günlük bilgilerini Maliye Bakanlığına mükellefin haberi dahi olmadan veri olarak gönderecek. GİB başkanlığı bu verilere mükelleften herhangi bir talepte bulunmadan ulaşabilecek.

2.Yeni nesil cihazları POS özelliğinden dolayı bankalardan ihtiyaç duyduğu provizyonu otomatik olarak alabilecek.

3) Yeni nesil ÖKC cihazları 10 yıllık verileri saklayabilecekHafızaya her türlü müdahele yapılamayacak.

Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsunsaygılarımla,