ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK

28 Aralık Pazartesi günü yapılacak görüşmelerde asgari ücret için kesin bir rakam belirlenmiş olacak.

 

ASGARİ ÜCRET İÇİN TAHMİNLER

 

OVP (Orta Vadeli Program) Enflasyon hedefi %8 olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre asgari ücret %8 oranında arttılırsa brüt asgari ücret 3 bin 178 TL, net asgari ücret ise 2 bin 510 TL olarak yansıyacaktır.

 

Merkez Bankasının ise son raporunda enflasyon oranını %12.1 olarak değiştirdiğini görüyoruz. Bu orana göre bir artışa gidilmesi halinde brüt asgari ücret 3 bin 299 TL, net asgari ücret 2 bin 605 TL olacaktır. Enflasyon tahminine 3 puan refah payı eklenmesi durumunda oluşacak brüt asgari ücret 3 bin 384 TL, net asgari ücret 2 bin 673 TL olacaktır.

 

TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu) bekar bir işçinin ağır işlerde çalışması halinde 2 bin 792 TL, orta durum da bir işte çalışması halinde 2 bin 507 TL, risk grubu düşük işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 TL'nin yeterli olacağını açıkladı.

 

TÜRKİYE'DE NE KADAR İNSAN ASGARİ ÜCRET İLE ÇALIŞIYOR

Açıklanan son resmi verilere göre (2016) 13 milyon 775 bin işçiden 5 milyon 641 bini asgari ücret almaktadır. Bu sayı Türkiye'de özel sektörde çalışanların %41'ine tekabül etmektedir. Daha açıklayıcı bir şekilde ifade etmek gerekirse her 10 sigortalı çalışandan 4'ü asgari ücret almaktadır.

 

 

TÜRKİYE'NİN AVRUPADA Kİ DURUMU 

En az 10 işçi çalıştıran iş yerlerini içeren bir araştırmada, Avrupa Birliği'nin resmi istatistik ofisi Eurostat verilerine göre 2014 yılında AB ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı sadece %6 olarak kaydedilmiştir. Bu oran ise aynı dönemde Türkiye'de %38 olarak gerçekleşmiştir. Resmi verilerin yanı sıra araştırma kapsamına girmeyen bir çok işyerinide dahil edersek Türkiye'de durum pek de iç açıcı görünmemektedir.

Aşağıdaki tabloda ülkelerin ve asgari ücret ile çalışanların oranı verilmiştir. (2014)

 

 

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLMALI

 

Şu an için açıklanan enflasyon rakamı 14,03 olarak görülmektedir. Fakat hissedilen enflasyon %25'in üzerindedir. Yaşanan fiyat artışları, vergi ve harçlardaki artışlar ile beraber yaşam şartları gittikçe zorlaşmıştır. Hissedilen enflasyonun asgari ücrete yansıması durumunda brüt asgari ücret 3678,75 TL, net asgari ücret ise 2905 TL olarak karşımıza gelecektir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Araç ve Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tutarına Bakılmaksızın Tahsilat ve Ödemelerin Banka Aracılığıyla Yapılması Zorunlu Hale Getirilmiştir.

9 Haziran 2017 tarihli ve 30091 sayılı Resmi Gazete’de 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ve 480 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Söz konusu Tebliğler ile araç ve kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın tahsilat ve ödemelerin banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Devamını oku...

Her yıl sonu olduğu gibi bu 2015 yılınının aralık ayında tasdik edilip 2016 yılında kullanılacak defterlerin; yayınlanan hangi hadlere göre tasdik edileceği ve yanlış anlaşılmalar  bu makalenin konusunu oluşturmaktadır.Konu örneklerle açıklamaya çalışılacaktır. İhtilaflı konuların başında 2.Sınıftan 1.Sınıfa geçecek olan yani 2015 yılında  işletme hesabındaki mükellef; hangi şartlarda 2016 Yılında kullanacağı  Bilanço esasına göre defteri  tasdik ettirmek zorundadır?  2015 Aralık ayında yayınlanan defter tutma hadleri ve sınıf değiştirme hadleri hangi yılın 2016 yılının defterlerinin tayininde mi? yoksa 2017 yılınında kullanılacak olan deftelerin tespitinde mi kullanılacaktır? Devamı için ...

Devamını oku...

           421 sıra nolu VUK. Genel tebliği ile bazı işletmelere e-defter, e-fatura kullanma zorunluluğu getirilmişti.  20.06.2015 tarihli 454 nolu VUK Genel tebliği ile bu kapsam daha da  genişletilmiştir. Böylelikle 2016 yılında yaklaşık 40 bin mükellef e-fatura ve e-defter kapsamına girmesi beklenmektedir.

1 ocak 2016 tarhinden itibaren elektronik defter tutma ve e fatura uygulamasına geçme zorunluluğu genişletilen mükellefler;

 

1) 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon ve üzeri olan mükellefler

2) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK dan lisans alan mükellefler.

3) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

 

 

 

 

              Veraset yoluyla intikal eden arsa üzerine bina yapılıp konutların satılması halinde, işlem birden fazla olduğu ve arsa satışı değil konut satışı söz konusu olduğu için bu faalliyet ticari faaliyet kapsamında değerlendirilir. Bu halde inşaat ruhsatı alındığı tarihte mükellefiyet tesis ettirilmelidir.

              Eğer Veraseten iktisap edilen arsanın aynen satılması halinde hem ticari kazanç hem de değer artış kazancı doğmaz. (GVK Mük.Mad.80/6)

Daha Fazla İçerik...