Sayı : 2007/....                                                                                          Aksaray…/../….

 

 

 

SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARININ SERMAYEYE EKLENMESİNİN

TESPİTİNE DAİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU

 

 

 

1)-İNCELEMEYİ YAPAN SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİN :

 

 

Adı ve Soyadı                                     :                        

Bağlı Olduğu Oda                               :                      

İşyeri Adresi                                       :                                                          

                                             

Telefonu                                              :                        

Vergi Dairesi /Numarası                      : 

Ruhsat No                                          :                            

Kaşe No                                             :                               

 

2)-TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

 

Unvanı                                    :                                 

Adresi                                     : 

                                                                                   

Ticaret sicil No                                    :                    

Vergi Dairesi /Numarası                      : 

Sermayesi                                           : ………………-TL                           

 

3)-ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM:

 

a)      Tespitin Yapıldığı Yıla Ait Defterler :

 

            Yılı       Yasal Defterin Nevi              Noter                         Yevmiye Tarih ve No

 

 

 

 

 

 

 

b)      Sermaye olumlu farkının oluştuğu yıla ait defterler  :

 

             Yılı       Yasal Defterin Nevi         Noter                    Yevmiye Tarih ve No

                         

 

4)-İNCELEMELER :

 

Şirket, 5024 Sayılı Yasa uyarınca enflasyon  düzeltmesi işlemine tabi tuttuğu ……… ve ……  yıllarına ait  ödenmiş sermayenin  düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan ………………….-YTL SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI HESABINA (502 Hesap) aşağıdaki tarih ve sayısı belirtilen yevmiye maddesi ile  muhasebe kaydını yapmıştır.

 

Yılı                                 Yevmiye  Tarih ve No                                 Tutar

 

 

 

                                                                                                    ---------------                         

                                                                                   Toplam:   

 

………………………… Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin …… ve …… yılları Defter kayıt ve belgelerinin incelenmesi neticesinde, SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI  hesabının oluşturulması; Vergi Kanunları, Tek düzen hesap planı ve genel kabul görmüş muhasebe kurallarına göre yapıldığı tespit edilmiştir.

 

5) GENEL BİLGİ:

            2007/01. Tarihli Yönetim Kurulu kararına göre Şirket ortakları, arttırılan sermayeye tekabül eden …………………… YTL’ nı ……. ve ……… yıllarına ilişkin yapılan Enflasyon Düzeltmesi işlemleri sonucunda oluşan Sermaye düzeltmesi olumlu farklarının ortaklarının hisseleri oranında Sermayeye eklenmesi hususunda karar almışlardır.

6)-SONUÇ :

 

Aksaray Ticaret Sicil Memurluğu’nun …….. sicilinde işlem gören ………………………………..  Sanayi ve Ticaret Anonim   Şirketi’nin defter kayıt ve belgeleri incelenmiş, inceleme sonucunda enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan düzeltme kalemlerinin doğru ve eksiksiz şekilde hesaplandığı tespit edilmiş bu kalemlerin sermaye artırımında kaynak olarak gösterilmesinde, yasal mevzuata aykırı bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

                                                                                       

                                                                                                                       SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR

 

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ